Atipik Otizm Regresif Otizm Uyaran Eksikliği Dil & Konuşma Bozukluğu Aile Danışmanlığı
Otizm özellikleri bireyler arasında farklılık gösterebilir mi ?

Tanınıda belirtilen ana kriterlerin varlığı bütün çocuklarda aynı nicelik ve nitelikte olacağı anlamına gelmez. Çünkü otizm spesifik bir tanıdır. Bir çocuk hiç göz teması kuramazken diğer bir çocuk kurabilir ama niteliğk düzeyi farklıdır, Yine bir çocuk hiç konuşmazken diğeri konuşabilir ama amaca uygun yapamayabilir, nitelik düzeyi düşüktür. Yine bir çocuk sosyal ortamlardan uzak kendi dünyasında kapalı bir şekilde yaşarken diğer bir çocuk buna açık olabilir ama paylaşımdan uzak durabilir, yeniliğe kapalı olabilir…Bunlar gibi özellikleri çok fazla sıralayabiliriz ama tüm çocuklar aynı özellikleri gösterecek diye kesin bir çizgi koyamazsınız, her çocuk otizmden etkilenme derecesine göre belirtilerin niceliğini ve niteliğini farklı yaşayabilir. Eğer ki tamamen standart bir belirti çizgisi ararsanız yanılgı içine düşebilirsiniz.

 

         Mehmet KÜÇÜKGÖZ                                                                                                           

  Özel Eğitim Uzmanı & Testör

MAİL GRUBUMUZA ŞİMDİ KATILIN