Atipik Otizm Regresif Otizm Uyaran Eksikliği Dil & Konuşma Bozukluğu Aile Danışmanlığı
Otizme Eşlik Edebilen Durumlar

Otizme Eşlik Edebilen Durumlar

 

Zihinsel Engel

 

   Yaygın Gelişimsel Bozukluk gösteren birçok olguya zihinsel yetersizlik eşlik edebilmektedir.Yaygın gelişimsel bozukluk gösteren bireylerin %70-75’inde genellikle orta düzeyde zihinsel yetersizlik tanısı görülmektedir.Bireyin zihinsel yetersizlik tanısı alabilmesi için iletişim, kendine bakım, ev yaşamı, toplumsal / kişiler arası beceriler, toplumsal olanaklardan yararlanma, kendi kendini yönetip değerlendirme, okulla ilgili işlevsel beceriler, iş, boş zamanları değerlendirme, sağlık ve güvenlik kriterlerinden en az ikisinde yetersizlik görülmeli ve ortaya çıkma yaşının 18’in altında olması gerekmektedir.

 

Beslenme Problemleri

 

   Beslenme problemleri çocuklarda farklı biçimlerde ortaya çıkabilmektedir.Bazı çocuklar sadece belirli yiyecekleri yerken bazıları sadece katı yiyecekleri yiyebilmekte,bazı çocuklarsa püre haline getirilmiş yiyeceklerden başka yemek yemeyebilmektedir.

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

 

   Dikkat kontrolünün tam gelişmemiş olduğu, özellikle zor gelen ve zevk vermeyen durumlarda, dikkat üzerindeki denetimin iyice zayıfladığı durumların başında “hiperaktivite” gelir. Otizmli çocukların bazıları aşırı hareketli olabildikleri gibi, bazılarında “hiperpasif” denilecek ölçüde hareketsiz ve durgun olabilmektedirler. Birçok otizmli çocukta hiperaktivite ile birlikte dikkat dağınıklığı da görülebilir. Bazen de sadece belli ortam ve durumlarda hiperaktivite görülür.

 

Epilepsi

 

   Otizmli bireylerde epilepsi görülme oranı yaklaşık %30dur. Rapin (l998),180 otistik çocuk ile bir araştırmada, %30 çocukta nöbet görüldüğünü, bunlardan % 11′ine epilepsi tanısı konulduğunu, %17′ sinin epilepsi tanısı olmadan nöbet geçirmiş olduğunu, geri kalan %5′ inde nöbetin uyarıldığını bildirmektedir.

 

Uyku Problemleri

 

   Uyku problemleri de otizme sık eşlik eden problemler arasındadır. Sürekli anneyle yatma isteği,geç yatıp erken kalkma ve uyandıktan sonra geçirilen ağlama nöbetleri gibi sorunlar görülebilmektedir.

 

MAİL GRUBUMUZA ŞİMDİ KATILIN