Atipik Otizm Regresif Otizm Uyaran Eksikliği Dil & Konuşma Bozukluğu Aile Danışmanlığı
Otizm Nedir

 

OTİZM NEDİR?

 

Otizm; sosyal etkileşimi, iletişimi, çoğu zaman öğrenmeyi de etkileyen ve bazı bireylerde yaşam boyu sürebilen, bazı bireylerde de erken yaşta (Bebeklik dönemi 6-18 ay) yapılandırılmış total bir programla atlatılabilen gelişimsel bir bozukluktur.

       

Bir çocuğa otizm tanısı koyabilmemiz için aşağıdaki alanların birinde veya daha fazlasında gecikme veya anormal fonksiyon göstermesi gerekmektedir. Genel literatür taramasında bu belirtilerin ‘3 yaşından önce ortaya çıkması’ şeklinde açıklamalarla karşılaşıyorsunuzdur. Aslında Otizm tanısı için bu belirtiler nadirendeolsa; 3 yaşından önce ortaya çıkmayabilir, daha sonra da bu belirtiler oluşabilir ve Otizm tanısı konulabilir. Bu önemli detaya dikkat etmek gerekir.

       

Otizm diğerleriyle iletişim kurmayı zorlaştıran ve engelleyen bir beyin bozukluğudur.

Otizmde beynin farklı bölgeleri bir arada çalışamaz. Otizmlilerin çoğu diğerleriyle iletişim kurmakta her zaman zorlanacaktır. Fakat erken tedavi teşhis gittikçe daha fazla kişiye tam potansiyellerini kullanmada yardım etmiştir.

Otizmin nedeni tam olarak bilinmese de, bazı bilim adamları genetik olduğunu düşünmektedir. Halen hangi genin buna neden olabileceği araştırılmaktadır. Diğer araştırmalar, otizmi tetikleyenin belirli ilaçlar veya çocuğun çevresindeki şeyler olup olmadığı üzerine yoğunlaşmıştır. Bazıları da kızamık-kabakulak-kızamıkçık gibi çocukluk aşılarının buna yol açtığına inanır. Fakat araştırmalar bunun gerçek olmadığını göstermiştir. Bu aşılar çocuğunuza zarar verebilecek hatta ölüme sebep verebilecek hastalıklardan koruduğu için, bu aşıların yapılması önemlidir.

       

Otizmde Ana Belirtiler

Belirtilerin şiddeti farklılık gösterse de otistiklerde şu alanlarda belirgin belirtiler gözlenir: Sosyal etkileşim ve ilişkiler.Belirtiler:

·         Göz göze gelme, yüz ifadesi ve beden dili gibi sözsüz iletişim becerisinin gelişiminde belirgin problemler

·         Yaşıtlarıyla arkadaşlık kuramama

·         Diğerleriyle eğlence, ilgi veya başarıyı paylaşmaya karşı ilgisizlik

·         Empati eksikliği. Otistikler, diğerlerinin acı ve üzüntü gibi duygularını anlamada zorluk çekebilirler.

 

Sözlü ve sözsüz iletişim. Belirtiler:

·         Konuşmayı öğrenememe veya konuşmada gecikme. Otistiklerin %40’ı asla konuşmaz

·         Sohbet etmeye başlamada zorlanma. Ayrıca otistikler başlamış bir konuşmayı sürdürmede zorlanırlar.

·         Kalıplaşmış veya sürekli tekrarlanan konuşma. Otistikler daha önceden duydukları belli bir cümleyi sürekli tekrar ederler (ekolali).

·         Dinleyicilerinin bakış açısını anlamada zorlanma. Örneğin bir otistik karşısındakinin espri yaptığını anlamayabilir. Kelimelerin teker teker karşılıklarını algılar ve ima edileni anlayamaz.

Aktivitelere veya oyunlara karşı sınırlı ilgi. Belirtiler:

·         Parçalara alışılmışın dışında odaklanma. Otistik çocuklar, arabayla oynamaktan çok arabanın tekerleğiyle oynamak gibi daha çok oyuncağın bir bölümüne odaklanırlar.

·      Belirli konularla meşgul olma. Örneğin, daha büyük çocuklar ve yetişkinler video oyunlarına, kartlarına veya araba plakalarına hayran olabilirler.

·      Aynı şeyler ve rutin ihtiyacı. Örneğin, otistik bir çocuk salatadan önce hep ekmek yemek veya okula hep aynı yoldan gitmek ister. -

·       Kalıplaşmış (stereotip) davranışlar. Örneğin, sallanma veya el çırpma

       

ÇOCUKLUKTA OTİZM BELİRTİLERİ

·         Otizm belirtileri çoğunlukla ebeveyn veya çocuğun bakıcısı tarafından ilk 3 yılda anlaşılır. Her ne kadar otizm doğuştan olsa da, bebeklikte belirtileri anlamak veya teşhis koymak zordur. Ebeveynler çoğunlukla bebekleri kucağa alınmaktan hoşlanmadığında, ce-e gibi oyunlarla ilgilenmediğinde veya konuşmaya başlamadığında endişelenirler. Bazen çocuk yaşıtlarıyla aynı zamanda konuşmaya başlar ve sonra konuşma becerisini yitirir. Ayrıca çocuğun işitme problemi olduğundan da şüphelenilebilir. Otistik bir çocuk çoğunlukla işitmez görünür, fakat bazı zamanlar tren düdüğü gibi uzaktan gelen bir ses ilgilerini çeker.

·         Erken teşhis edilen ve yoğun tedavi gören bir otistik, başkalarıyla ilgilenebilir, iletişim kurabilir ve büyüdükçe kendine bakabilir. Yaygın olarak düşünülenin aksine, çok az otistik sosyal olarak tamamen izoledir ve kendi dünyasında yaşar.

         GENÇLİKTEKİ OTİZM BELİRTİLERİ

·         Gençlikte davranış modeli çoğunlukla değişir. Gençlerin çoğu yeni beceriler edinir, fakat diğerleriyle ilişki kurma ve onları anlamada hala geridedirler. Buluğ çağı ve artan cinsellik otistik gençlerde diğerlerine nazaran daha zor olabilir. Genç otistikler depresyon, anksiyete ve epilepsiyle ilgili problemler açısından büyük risk altındadırlar.

     

   YETİŞKİNLİKTE OTİZM BELİRTİLERİ

·         Bazı otistik yetişkinler çalışabilir ve kendi başlarına yaşayabilir, bu durum zeka ve iletişim becerisinin derecesine bağlıdır. En azından %33’ü kısmen bağımsızdır.

·         Bazı yetişkin otistikler, özellikle zeka düzeyi düşük ve konuşamayanlar, çok fazla yardıma ihtiyaç duyar. Yelpazenin öbür ucundaki çok daha iyi durumdaki otistikler mesleklerinde başarılı olabilir ve tek başlarına yaşayabilirler, fakat yine de diğerleriyle ilişki kurmada zorlanırlar. Bunların zeka düzeyi ortalama veya ortalamanın üzerindedir.

       

 DİĞER OTİZM BELİRTİLERİ

·         Otizmlilerin çoğunun gösterdiği belirtiler dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun belirtilerine benzer. Fakat bu belirtilerin çoğu, özellikle sosyal ilişkilerde, çok daha yoğundur.

·         Otizmlilerin yaklaşık %10’u bazı becerilere aşırı hakimdir. Örneğin listeleri akılda tutma, takvim günlerini hesaplama, resim yapma veya müzik yeteneği gibi.

·         Otizmlilerin çoğu alışılmışın dışında duyusal algılamaya sahiptir. Örneğin, hafif bir dokunuşu acı verici nitelerken, kuvvetli bir baskıyı rahatlatıcı bulabilir. Bazıları ise acıyı hiç hissetmez. Otizmlilerin bazı çok sevdikleri veya hiç sevmedikleri yemekler vardır ve alışılmışın dışında tatları karıştırmaktan hoşlanabilirler.

·         Otizmlilerin %40 ila %70’inde uyku problemi vardır.

       

  DİĞER DURUMLAR

Otizm, otistik spektrum hastalıkları da denilen yaygın gelişimsel bozuklukların birçok türünden biridir. Otizmin Asperger sendromu gibi diğer yaygın gelişimsel bozukluklarla karıştırılması mümkündür. Diğer bozuklukların da otizme benzer belirtileri olabilir.

         

OTİZM TEDAVİSİ

Erken teşhis ve tedavi otizmli çocukların tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olur. Tedavinin birincil hedefi çocuğun yükümlülüklerini yerine getirebilmesini sağlayan becerilerini geliştirmektir.

Otizm belirtileri ve davranışları farklı kombinasyonlarda olabilir ve yoğunlukları değişebilir. Ayrıca bireysel belirtiler ve davranışlar zamanla değişiklik de gösterebilir. Bu nedenlerden dolayı tedavi stratejileri bireysel ihtiyaçlar ve aile kaynaklarına göre düzenlenir. Otistik çocuklar genellikle çok iyi yapılandırılmış ve kendilerine özel tedavilere iyi reaksiyon verirler. En başarılı program ebeveynlere yardımcı olan ve çocuğun yaşamına iletişimsel, sosyal, davranışsal, uyum sağlayıcı ve eğitici yönler katandır.

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) çocuğun fonksiyonlarının gelişmesi ve potansiyeline ulaşması için şu stratejileri önerir:

Davranışsal eğitim ve yönetim:  Davranışsal eğitim ve yönetim, davranış ve iletişimi geliştirmek için pozitif destek, kendine yardım ve sosyal beceri eğitimini kullanır. Uygulamalı Davranışsal Analiz, Otistik ve İlgili İletişim Engelli Çocukların Tedavi ve Eğitimi ve duyusal entegrasyon gibi çeşitli tedavi türleri geliştirilmiştir.

Özel terapiler: Bunlar konuşma, meşgale ve fiziksel terapilerdir. Bu terapiler otizmi yönetmede önemli unsurlardır ve hepsi çocuğun tedavisinin aşamalarına dahil edilmelidir. Konuşma terapisi otistik çocuğun daha iyi iletişim kurabilmesi için dil ve sosyal becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir. Meşgale ve fiziksel terapi koordinasyon ve motor becerilerdeki eksiklikleri geliştirmeye yardımcı olabilir. Meşgale terapisi, otistik çocukların duyulardan (görme, duyma, dokunma, koklama) gelen bilgiyi daha yönetilebilir yollarla işlemelerine de yardımcı olur.

·         İlaçlar. Depresyon, anksiyete, hiperaktivite ve obsesif-kompülsif gibi otistiklerin problemli davranışlarını tedavi etmede ilaç kullanılabilir.

·         Toplum desteği ve ebeveyn eğitimi. Destek ve eğitim için doktorunuzla konuşabilir veya TOHUM vakfı gibi yasal bir gruba başvurabilirsiniz.

Otistiklerin çoğu uyku problemi yaşar. Genellikle aynı saatte yatmak ve kalkmak gibi bir rutin belirlenerek tedavi edilir. Doktorunuz son çare olarak ilaç tedavisini deneyebilir.

Sekretin ve işitsel bütünleşme terapisi gibi alternatif tedaviler hakkında hikayelere medyada ve diğer iletişim kaynaklarında sıkça rastlanır. Herhangi bir tedavi aradığınızda, her zaman bilginin kaynağını bulun ve bilimsel olarak uygun olup olmadığına bakın. Bir tedavinin kullanılması için, bireysel başarılar yeterli değildir. Büyük ve bilimsel olarak kontrol edilip onaylanmış çalışmalara bakmalısınız.

Uzmanlar henüz otizmi engelleyecek bir yol bulamamıştır. Otizmi çocukluk aşılarına bağlayan nedenlere karşı toplumsal ilgi halen devam etmektedir. Fakat yapılmış olan birçok araştırma bu bağlantıyı kanıtlayamamıştır. Eğer çocuğunuzun aşılarını yaptırmazsanız, hem çocuğunuzu hem de diğerlerini tehlikeye atmış olursunuz, çünkü bu hastalıkların çoğu çok zarar verici, hatta ölümcül olabilir.

           

OTİZMİN TANI ÖLÇÜTLERİ

A.En az ikisi (1)’inci maddelerden ve birer tanesi (2) ve (3)’üncü maddelerden olmak üzere (1),(2),(3) maddelerden toplam 6 (ya da daha fazla) maddelerin bulunması:


(1)Aşağıdakilerden en az ikisinin varlığı ile kendisini gösteren toplumsal etkileşimde nitel bozulma:
(a)Toplumsal etkileşim sağlamak için yapılan el-kol hareketleri, alınan vücut konumu, takınılan yüz ifadesi, göz göze gelme gibi sözel olmayan birçok davranışta belirgin bozulmanın olması
(b) Yaşıtlarıyla gelişimsel düzeyine uygun ilişkiler geliştirememe
(c) Diğer insanlarla eğlenme ilgilerinin ya da başarılarının kendiliğinden paylaşma arayışı içinde olmama ( örneğin ilgilendiği nesneleri göstermeme, getirmeme ya da belirtmeme)
(d)Duygusal ya da toplumsal karşılıklar vermeme
(2)Aşağıdakilerden en az birinin varlığı ile kendini gösteren iletişimde nitel bozulma
(a)Konuşulan dilin gelişiminde gecikme olması ya da hiç gelişmemiş olması ( el kol ya da yüz hareketleri gibi diğer iletişim yoları gibi bunun yerini tutma girişimi eşlik etmemektedir).
(b)Konuşması yeterli olan kişilerde başkalarıyla söyleşiyi başlatma ayda sürdürmede belirgin bir bozukluğun olması
(c)Basmakalıp, yineleyici ya da özel bir dil kullanma
(d)Gelişim düzeyine uygun çeşitli imgesel ya da toplumsal taklitlere dayalı oyunları kendiliğinden oynamama
(3)Aşağıdakilerden en az birinin varlığı ile kendini gösteren davranış ilgi ve etkinliklerde sınırlı basmakalıp ya da yineleyici örüntülerin olmadı:
(a)İlgilenme düzeyi ya da üzerinde odaklanma açısından olağan dışı birden basmakalıp ve sınırlı ilgi örüntüsü çerçevesinde kapanıp kalma
(b)Özgül işlevsel olmayan alışılageldiği üzere yapılan gündelik işlere ya da törensel davranış biçimleri hiç esneklik göstermeksizin sıkı sıkıya uyma
(c)Basmakalıp ve yineleyici motor mannerizmler (örneğin; parmak şaklatma el çırpma ya da burma ya da karmaşık tüm vücut hareketleri)
(d)Eşyaların parçalarıyla sürekli uğraşıp durma


B.Aşağıdaki alanlardan en az birinde, 3 yaşından önce gecikmelerin ya da olağan dışı işlevselliğin olması:
(1)Toplumsal etkileşim
(2)Toplumsal iletişimde kullanılan dil
(3)Sembolik ya da imgesel oyun
C.Bu bozukluk Çocukluk Dizintegratif Bozukluğuyla daha iyi açıklanamaz

 

Bu Alanlar:
-Sosyal etkileşim
-Sosyal iletişimde kullanılan dil
-Hayali veya sembolik oyun oynama


Bir çocuğa Otizm teşhisi konması için aşağıdaki listelerden en az 6 kriteri karşılaması gerekir.

 

-Sosyal etkileşimde bozukluk (çocukta en az iki semptom gözlenmelidir)
Sosyal etkileşimlerde zorluk yaşamak.

Örneğin: Çocuk, göz teması, yüz ifadesi, duruş ve mimikler gibi sözlü olmayan birçok davranış sergileyecektir.
Çocuğun gelişim seviyesine uygun olarak yaşıtlarıyla ilişkisinin eksikliği
Başarıları, ilgi alanlarını veya haz aldığı şeyleri diğerleriyle paylaşma konusunda isteksizlik


Sosyal veya duygusal etkileşime katılım sağlayamamak veya cevap verememek

-İletişim bozukluğu (en az bir tane)
Konuşulan dilin gelişiminin gecikmesi veya dil gelişiminin olmaması ve çocuğun bunun eksikliğini hareketlerle telafi etmeye çalışmaması
Konuşabilen çocuklarla konuşma başlatma veya konuşmayı devam ettirme konusunda yetersiz girişimler
Tekrarlayan, kalıplaşmış veya çok öznel dil kullanımı

 

-Hayali veya sembolik oyun oynama (en az bir tane)
Çocuğun gelişim seviyesine uygun olarak taklide dayalı sosyal oyunlar oynamamak veya spontane, hayali oyun oynamamak
Tekrarlayan, sınırlı ve kalıplaşmış aktiviteler, davranışlar ve ilgi alanları (en az 1 tane)
Sınırlandırılmış ve kalıplaşmış (örneğin, bazı şeyleri çevirmek) anormal (odaklanma ve yoğunluk olarak) ilgi alanlarıyla meşgul olmak
Bir işlevi veya amacı olmayan rutinleri veya tekrarlanan hareketleri ısrarla yinelemek
Nesnelerin parçalarıyla sürekli meşgul olmak.

Saygılarımızla.

 

 

Mehmet Küçükgöz

Özel Eğitim Uzmanı
Southern Russian Üniversity Ph.D.

 

 

 

 

 

 

* WebMD’den çevrilmiştir. Ayrıntılı bilgiye ulaşmak için WebMD web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

MAİL GRUBUMUZA ŞİMDİ KATILIN