Atipik Otizm Regresif Otizm Uyaran Eksikliği Dil & Konuşma Bozukluğu Aile Danışmanlığı
Kime Ne Zaman Uygulanmalı ?

Kime, Ne zaman Uygulanmalı?

Zeka, Gelişim ve Dil Testleri; çeşitli yaş aralıklarında bulunan (özellikle ilk çocukluk dönemi 0-6 yaş) normal gelişim gösteren, ileri düzey gelişim gösteren veya özel gereksinimi olduğu düşünülen çocukların zihinsel gelişiminin, fiziksel gelişiminin, sosyal gelişimin, dil gelişiminin vb alanlarının yaşına göre ne düzeyde olduğunu tespit ederek, eğitim ve sosyal yaşantı ortamlarını düzenlemek, gerek görülen ileri veya farklı düzeyde bireyin seviyesine en uygun eğitim ortamlarının belirlenmesi amacıyla kullanılan testlerdir.

Okul öncesi eğitim çağı, testler için en uygun dönemdir. Bu dönem çocuğun zekasını doğrudan doğruya etkileyen bir süreç olduğundan özellikle önemsemek gerekiyor. Aynı zamanda çocuklardaki farklılıkların net olarak ortaya çıktığı okul öncesi dönem, çocuklardaki zeka durumunu saptayarak yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda onları sağlıklı yönlendirmemize ve süreç içinde genel gelişimlerini veya şüpheleninen farklı durumları saptamak için belirli aralıklarla (6 ay – 12 ay) tekrarlanarak uygulanması gelişim takibi ve erken müdahale için ayrıca önemlidir.

 

Bilgilerinize.

             

 

    

Mehmet Küçükgöz

Özel Eğitim Uzmanı

Southern Russian Üniversity Ph.D.

 

MAİL GRUBUMUZA ŞİMDİ KATILIN