Atipik Otizm Regresif Otizm Uyaran Eksikliği Dil & Konuşma Bozukluğu Aile Danışmanlığı
Dr. Yankı YAZGAN - Otizmde Yerleşik Tıbbi Tedavi Gelişimi
p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"strongDr. Yankı Yazgan - Marmara Uuml;niversitesi Emekli Ouml;ğretim Uuml;yesi, Tuuml;rkiyestrongspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"nbsp;strongOuml;zgeccedil;mişstrongspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Dr. Yankı Yazgan, psikiyatri ve ccedil;ocuk-ergen psikiyatrisi uzmanı ve Marmara Uuml;niversitesi Tıp Fakuuml;ltesi emekli ouml;ğretim uuml;yesidir. Yale Child Study Center kısmi ouml;ğretim uuml;yesidir. Serbest hekim olarak gouml;rev yapmaktadır. Araştırma alanlarını, otizm, DEHB, TS gibi duuml;rtuuml;, sosyal iletişim ve executive işlev sistemlerinin etkilendiği gelişimsel sorunların klinik, epidemiyolojik ve nouml;robilimsel youml;ntemlerle incelenmesi oluşturmuştur. Ccedil;ok sayıda bilimsel makalesinin yanısıra topluma douml;nuuml;k popuuml;ler bilim yazıları vardır.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Sunu Başlığı : Otizmde yerleşik bir tıbbi tedavi gelişimi nasıl olabilirspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Yerleşik ve alternatif tedavilerin karşılaştırılması iccedil;in kanıta dayalı tıp youml;ntemlerispanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Ouml;z: Tıp pratiğinin amacı hastalığı tedavi etmek, tedavi edemediği durumlarda rahatlatmak, acıyı dindirmektir. Hastalığın sebebinin bilinmesi tedaviye giden yolda bir adım olmakla beraber, kesin tedavi iccedil;in yetmemektedir. Diğer yandan, gelişim mekanizması tam bilinmese de, hastalığa ouml;zel olmayan tıbbi ve tıbbi olmayan yaklaşımlarla da hastaya yarar sağlanabilir. Modern tıp tedavi amaccedil;lı kullanılan youml;ntemlerin lsquo;standartrsquo;lara uyan lsquo;yerleşikrsquo; tedavi sayılabilmesi iccedil;in etkinliğinin ve emniyetinin sınırlarının belirlenmesi amaccedil;lı değişik youml;ntemler ortaya koymuştur. Otizm ve ilişkili nouml;rogelişimsel bozuklukların tedavisinde tıbbi tedavilerin yeri pek azdır. Otizmli ccedil;ocuk ve bireylerin gelişimini sağlamaya douml;nuuml;k başta eğitsel ve kısmen psikopedagojikdavranışsal ve sensorimotor youml;ntemlerle uygulanan yaklaşımlar klasik bir tedavirsquo;den ziyade bireyin gelişim suuml;reci iccedil;inde yol almasına olanak sağlayan geliştiriciler olarak gouml;ruuml;lebilirler. Mevcut tıbbi tedaviler de başlıca ilaccedil; kullanımı ile ilişkili davranışsal ve bilişsel sorunların kontrol altına alınmasını sağlayarak hem uygulanan youml;ntemlerin, hem de kısmen de olsa devam etmekte olan lsquo;doğal gelişimrsquo;in ouml;nuuml;nuuml; accedil;arlar. Otizme douml;nuuml;k standart tıbbi tedavilerin ccedil;eşitli sebeplerle geliştirilememiş olmasının bir yan uuml;ruuml;nuuml; ise lsquo;alternatifrsquo; adı altında toplanan birbirinden ccedil;ok farklı yaklaşımlar olmuştur. Bu yaklaşımların ouml;nemli bouml;luuml;muuml;nuuml; kendi iccedil;inde tutarlı ancak dışsal kanıtlardan yoksun lsquo;biyomedikalrsquo; yaklaşımlar diyetler, hiperbarik oksijen gibi, ilk denemeleri yapılmış, anekdotal destek oluşmuş ancak henuuml;z kesin sonuccedil; aşamasından uzak veya vazgeccedil;ilmek uuml;zere olan ilaccedil;lar sikloserin gibi ve başka tedavilerdeki etkinliği kanıtlanmış ancak otizmle ilişkisi kurulamamış ilaccedil;lar oluşturmaktadır. Umut verici ya da ilerleme potansiyeli olan tedaviler ile lsquo;alternatifrsquo; kuuml;me arasındaki ouml;rtuuml;şmeden hastalar lehine ve bilimsel ouml;lccedil;uuml;tlere uygun bir tedavi ccedil;ıkması iccedil;in, lsquo;etkin ve emniyetlirsquo; tedaviyi kalanlardan ayırt etmenin yolları tıbbi araştırmaların ana odaklarından birisidir. Etkinliğin nasıl ortaya konduğu ve araştırıldığı, ilacıntedavinin yararzarar sınırlarının nasıl belirlendiği gibi youml;ntemleri ouml;zetleyerek,nbsp; lsquo;yararlı olmakrsquo; ile lsquo;tedavi sayılmakrsquo; arasındaki farkların nasıl incelendiğine ilişkin kanıta dayalı tıp yaklaşımlarına değineceğim bu sunumda tıbbi tedavi geliştirme yolları hakkındaki bilgileri otizm ouml;zelindeki ouml;rneklerle incelemek gerekir.spanspanp

MAİL GRUBUMUZA ŞİMDİ KATILIN