Atipik Otizm Regresif Otizm Uyaran Eksikliği Dil & Konuşma Bozukluğu Aile Danışmanlığı
Gebelik, Otizm vakalarında esas role sahip!

ABD’deki son araştırmalar, otizmin anne karnında başladığını ortaya koydu.

California Üniversitesi’nden bilimciler, otizmin bebeğin beyninde anne karnındayken yaşanan anormal değişimlerden kaynaklandığına dair yeni kanıtların bulunduğunu açıkladı.

Araştırma ekibinden Prof. Eric Courchesne, yeni bulguların otizmin gelişimine ışık tutarak erken teşhis ve tedavide çığır açabileceğini belirtti.

Gebelik, Otizm vakalarında esas role sahip!

Araştırmacılara göre kalıtsal genler birçok otizm riskinin suçlusu olarak gösteriliyor. Şimdilerde anne yaşı ve sağlığının otizm üzerinde sanıldığından daha büyük bir rol oynadığını öngören otizm ve ikizlik hakkındaki geniş çapta çalışmalar odak noktasını anne karnına yöneltmiş durumda.

Son araştırmalara katılmayan Baltimore Kennedy Krieger Enstitüsünden Gary Goldstein, gebelik esnasındaki koşulların genetik hassasiyet olması durumunda otizmi tetikleyebileceğini söyledi.

Dr Goldstein, birçok hassas genler saptadık, fakat bu genlere sahip her birey otizm hastası değil açıklamasını yaptı.

Genel psikiyatri arşivleri tarafından Pazartesi günü yayınlanan yeni ikiz çalışmaları, otizm spektrum hastalığını teşhis etmek için çocuklar üzerinde doğrudan gözlemleri barındıran sağlam yöntemleri kullandı.

Stanford Üniversitesinden baş gözlemci Dr. Joachim Hallmayer California sağlık kayıtlarının kullanıldığı en geniş çapta araştırma olduğunu ve genel nüfustan alınan çok sayıda ikiz örneklerinin ele alındığı ilk araştırma olduğunu öne sürdü.

Otizm hastası çocuklar iletişim ve sosyal etkileşimde problemler yaşıyor. Bu çocuklar sağlam göz kontağı kuramayabilirler ve el çırpma ya da vurma gibi tekrarlayan hareketler yapabilirler. Amerikan hükümetinin tahminlerine göre her 100 çocuktan biri otizm hastası.

Yeni araştırma ikizlerden en az birinin otizm hastası olduğu 192 ikiz grubunu kapsadı.

Araştırmacılar hangi ikizlerin tek yumurta ikizi, hangi ikizlerin çift yumurta ikizi olduğunu belirlemek için DNA testini uyguladı. Bu çok önemliydi çünkü tek yumurta ikizleri bir döllenmiş yumurtadan oluşuyordu ve benzer genetik özellikleri taşıyordu. Çift yumurta ikizleri iki ayrı döllenmiş yumurtadan oluşuyordu, farklı zamanlarda aynı ebeveynlerden olan kardeşlerle benzer genetik özellikleri paylaşıyordu.

Yeni araştırma beklenildiği gibi, tek yumurta ikizlerinden ikisinin de paylaştığı otizm hastalığının çoğunlukla yüzde 77 sini erkek ikizlerde ve yüzde 50 sini dişi ikizlerde belirledi.

Şaşırtıcı ki araştırmalar çift yumurta ikizlerinde çoğunlukla yüzde 31 ini erkek ve yüzde 36 sını dişi ikizlerde belirledi.

Diğer araştırmalar, küçük yaşta otizm hastası kardeşlerde bu hastalığın teşhis edilme olasılığının yüzde 10 ila 20 arasında olduğunu gösteriyor.

Son araştırmaya katılmayan Washington Üniversitesinden Dr. John Constantino’ya göre birçok çift yumurta ikizinin her birinde otizm spektrumunun bulunmuş olması gebelik döneminde çevresel faktörlerin etkilerinin bulunduğu bir zamana ışık tutması açısından önemli bir buluş.

Uzmanlara göre bu faktörler stres, diyet, enfeksiyonlar, anne yaşı ve kullandığı ilaçlar olabilir.Yeni araştırmalar hangi faktörlerin risk artırabileceğini belirlemedi.

Araştırma Ulusal Zihin Sağlığı ve Otizm Enstitüsünün bağışlarıyla gerçekleştirildi.

 

 

REUTERS

 MAİL GRUBUMUZA ŞİMDİ KATILIN