Atipik Otizm Regresif Otizm Uyaran Eksikliği Dil & Konuşma Bozukluğu Aile Danışmanlığı
Keneler Lyme’ ye, O da Otizme neden olur mu
p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"strongKeneler lsquo;Lymersquo;a, o da Otizme neden oluyor mustrongspanspanp p nbsp;p p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"strongBiyolog Prof. Dr. Barbaros Ccedil;etinrsquo;den otizm hastalığıyla ilgili ezber bozan iddia: Otizm tedavisi gouml;ren hastaların en az yuuml;zde 30rsquo;u aslında Lyme hastası. Lyme hastalığına Tuuml;rkiyersquo;nin her yerinde gouml;ruuml;len kenelerin yapışmasıyla bulaşan bir bakteri neden oluyorstrongspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Dokuz Eyluuml;l Uuml;niversitesi biyoloji Bouml;luuml;m Başkanı Biyolog Prof. Dr. Barbaros Ccedil;etin, otizm tedavisi gouml;ren hastaların en az yuuml;zde 30rsquo;u aslında Lyme hastası olduğunu souml;yledi. Tuuml;rkiyersquo;nin hemen hemen her bouml;lgesinde gouml;ruuml;len orman veya koyun kenesi olarak bilinen ldquo;Ixodes ricinusrdquo; adlı kenenin yapışmasıyla bulaşan bir bakterinin neden olduğu Lyme hastalığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten Ccedil;etin, İzmirrsquo;deki 7 otizm hastasından 2rsquo;sinin yapılan araştırmalar sonucu Lyme hastası olduğunu tespit ettiklerini accedil;ıkladı.br Prof. Dr. Barbaros Ccedil;etin. Son 10 yıldır kene ve kene hastalıkları konusunda araştırmalar yapıyor. Ccedil;etin, ABD ve Avruparsquo;da hızla yayılım gouml;steren Lyme hastalığının Tuuml;rkiyersquo;deki durumunu inceledi.br Hastalığa neden olan bakteri lsquo;Borrelia sprsquo;nin Tuuml;rkiyersquo;deki varlığını MS tedavisi gouml;ren doktora ouml;ğrencisi Kerem Canlırsquo;da bakterinin ortaya ccedil;ıkmasıyla fark etti. Buguuml;n 32 yaşında olan Canlırsquo;ya 5 yaşındayken kene yapıştığını ouml;ğrenen Ccedil;etin, Canlırsquo;yı enfeksiyon bouml;luuml;muuml;nde youml;nlendirdi, antibiyotik ve destek tedavilerle ouml;ğrencisi sağlığına kavuştu.br br strong1 milyon kişistrongbr Resmi olmayan rakamlara gouml;re Tuuml;rkiyersquo;de her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin kene yapışması şikayetiyle hastanelere başvurmasını dikkate alan Ccedil;etin, keneyle bulaşan diğer hastalıkları da incelemeye aldı.br lsquo;Borrelia sprsquo; bakterisinin neden olduğu Lyme hastalığının otizmle de bağlantılı olduğunu uluslararası yayınlarda fark eden Ccedil;etin, ldquo;Ouml;zellikle ABDrsquo;de yayınlanan otizm-Lyme bağlantılı bilimsel makalelere gouml;re, otizm tedavisi gouml;ren ccedil;ocukların yaklaşık yuuml;zde 30rsquo;u Lyme hastası. Tuuml;rkiyersquo;de de yaklaşık 500 bin otistik ccedil;ocuğumuz var. Bunların yuuml;zde 30rsquo;unun aslında Lyme hastası olduğunu duuml;şuuml;nuuml;rsek yaklaşık 150 bin ccedil;ocuğumuz yanlış teşhis ve tedavi gouml;ruuml;yor olabilir. Yurtdışında değişik bouml;lgelerde yapılan araştırmalar, bu bouml;lgelerde yaşayan otizm tanısı almış ccedil;ocukların yuuml;zde 20 ila yuuml;zde 50rsquo;sinin aslında Lyme hastası olduğunu ortaya koyuyor. Lyme hastalığı antibiyotik ve destek tedavilerle olumlu sonuccedil; alınabilen bir hastalık. Otistik diye bilinen ccedil;ocuklarımızın Lyme hastası olduğu tespit edilebilirse onlar iccedil;in yeni hayat başlarrdquo; diye konuştu.br br strong7 hastadan 2rsquo;sistrongbr İzmirrsquo;deki Otistik Ccedil;ocukları Koruma ve Youml;nlendirme Derneği ODER Başkanı Ergin Guuml;ngouml;rrsquo;uuml;n talebiyle derneğin temasta olduğu 7 otistik ccedil;ocuğa Lyme testi yapıldığını anlatan Ccedil;etin, şouml;yle devam etti:br ldquo;Ouml;zel bir laboratuvarda kan testi yoluyla yapılan analizde 7 ccedil;ocuktan 2rsquo;sinde lsquo;Borreliarsquo; bakterisinin varlığı tespit edildi. Bunların dışında dernek uuml;yesi bir anne, kendisi ve ccedil;ocuğuna Lyme teşhisi konulduğunun belgeleri bana gouml;sterdi. Şimdi bu hastalar Lyme tedavisi gouml;rmek istiyor. Ancak uuml;lkemizde Lyme tedavisi yapacak uzmanlaşmış kurum ve kişiler yok. Maalesef parası olanlar tedavi iccedil;in ABD ve Almanyarsquo;ya gidiyor.br Ccedil;uuml;nkuuml; bu tedavi antibiyotik uygulamasıyla birlikte destek uygulamalar detoks, kuuml;r, vitamin vs gerektiriyor. Her otistik ccedil;ocuğun aslında Lyme hastası olduğu sonucu ccedil;ıkmaz ama aileler mutlaka bu testleri yaptırsınlar. En azından ccedil;ocuklarına tedavi konusunda yeni bir şans tanımış olurlar. Aslında Lyme hastası olduğu kesin olarak tespit edilen otistik ccedil;ocukların iyileşme olasılıkları yuuml;zde 1rsquo;le yuuml;zde 90 oranında kişiye gouml;re değişmektedir.rdquo;br ODER Başkanı Ergin Guuml;ngouml;r de otizm tedavisi gouml;ren derneğe uuml;ye bazı ccedil;ocuklarda Lyme hastalığının tespit edildiğini belirterek, ldquo;Henuuml;z ccedil;ok bilinmezli bir olgu olan otizmin Lyme bakterisi ile ilişkisi konusundanbsp; araştırmalar yapılmalı. Uuml;niversiteler ve Sağlık Bakanlığı bu konuyu acilen guuml;ndemine almalı. Beklentimiznbsp; uuml;lkemizde Lyme hastalığının uygun ortamlarda ve uzman kişilerce tedavisinin yapılabiliyor olması. Otizmli yakını olan ailelere de henuuml;z yetişmiş uzmanın olmadığı uuml;lkemizde, yanlış tedavi uygulamaları ve kontrolsuuml;z antibiyotik kullanımına youml;nelmemelerini tavsiye ediyorumrdquo; diye konuştu.br br strongBU BİR UMUT IŞIĞIstrongbr Otizm hastası bir oğlu bulunan dernek uuml;yesi Hayrunisa Demir, Lyme ihtimalinin kendileri iccedil;in bir umut olduğunu belirterek, ldquo;Testi biz de yaptırdık. Kesin bir sonuccedil; alamadık. Testi yenileyeceğiz. İnsanın ouml;zuuml;rluuml; bir ccedil;ocuğunun olması ccedil;ok zor. Bizi ancak duyarlı insanlar anlar. Eğer tedaviye cevap verirse neden bizim de normal bir ccedil;ocuğumuz olmasınrdquo; dedi.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Prof. Dr. Barbaros Ccedil;etinrsquo;in lyme hastalığıyla ilgili ccedil;alışmaları.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"stronglsquo;Karmaşık bir hastalıkrsquo;strongbr - nbsp;Prof. Dr. Barış Korkmaz İstanbul Uuml;niversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakuuml;ltesi Nouml;roloji Ana Bilim Dalı Ouml;ğretim Uuml;yesi: Şu ana kadar benim bu konuda dikkatimi ccedil;eken hiccedil;bir araştırma olmadı. Ciddi kabul gouml;ren ccedil;alışmalar uluslararası ouml;lccedil;uuml;tlere uygun bir dergide araştırma sonuccedil;ları sıkı hakem kontrollerinden geccedil;tikten sonra yayınlanıyor. Lyme hastalığı bildiğim kadarı ile Tuuml;rkiyersquo;de az gouml;ruuml;len bir hastalık ama otizm oldukccedil;a sık gouml;ruuml;luuml;yor. Otizm ccedil;ok karmaşık yapıda bir hastalık ve ccedil;oğu kez doğum ouml;ncesi ve sıklıkla genetik bir temelde başlıyor. Bu nedenle Lyme hastalığına vakaların buuml;yuuml;k bouml;luuml;muuml;nuuml; bağlamak tam olarak doğru olmaz. Elbette daha ayrıntılı olarak ve farklı araştırma gruplarınca araştırılması gereken bir konu.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"- nbsp;Otizm Vakfı Youml;netim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Suat Karakuuml;ccedil;uuml;k: Yaptığım araştırmalarda Lyme hastalığının otizmin ouml;zellikle de ilk teşhisi aşamasında ouml;nemsenmesi ve gouml;zardı edilmemesi gerektiğini fark ettim. Prof. Dr. Barbaros Ccedil;etinrsquo;in uyarıları ouml;nemli. Otizmin neden kaynaklandığı kesin olarak henuuml;z belirlenebilmiş değil. Guuml;nuuml;muuml;zde hızlı bir şekilde artan otizm vakalarının teşhislerinde Lyme hastalığı ile ilgili taramaların da yapılması bununla ilgili hekimler ve ailelerin bilinccedil;lendirilmesi konusunun ciddi olarak duuml;şuuml;nuuml;lmesi gerekiyor. Konuyla ilgili başta ailelerle temasa geccedil;erek onların hikayelerini dinlemek ve veri toplayarak guuml;ndem oluştur- manın gerek-liliğine inanıyorum.spanspanp p nbsp;p p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"strongTedaviye cevap veriyorlarstrongbr Lyme tespit edilse de tedavi suuml;recinin nasıl işleyeceği ve otizm semptomlarının gerileyip gerilemeyeceği uluslararası bilimsel ccedil;evrelerin merak konusuydu. Amerika Birleşik Devletlerirsquo;nde 2012 yılında yapılan bir araştırma ccedil;ok heyecan vericiydi. Uzun suuml;reccedil;li tedaviye alınan Lyme testleri pozitif otistik ccedil;ocuklar suuml;reccedil; boyunca izlendiler. Tedavinin olumlu etkileri kısa zamanda gouml;ruuml;lmeye başlandı ve doğrusal iyileşme suuml;reci gouml;zlendi.br Konuşamayan ccedil;ocuklar konuşmaya, gouml;z teması kuramayan ccedil;ocuklar gouml;z teması kurmaya başladılar. Tekrarlayan hareket ve parmak ucunda yuuml;ruuml;me gibi semptomlar da hızla iyileşti. Ouml;zetle Lyme testi pozitif bulunan otistik ccedil;ocuklar dikkatli şekilde uygulanan bir tedavi protokoluuml;yle iyileştirilebiliyor İyileşme suuml;reci bakterinin vuuml;cuttaki yoğunluğuna gouml;re farklılık gouml;sterse de araştırmaya dahil edilen tuuml;m ccedil;ocuklar 6 ay sonunda mucizevi bir iyileşme gouml;sterdi. Onlar iccedil;in hayat yeniden başlıyor. Ancak bu bilgiler ccedil;ok yeni ve bu konuda ccedil;ok daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Ouml;zellikle tedavi suuml;reci halen netleşmiş değil, ccedil;ocuklarda bakteri yuuml;kuuml;nuuml;n ne olduğu, vuuml;cuttaki tahribatın ve kendini yenileme hızının hangi seviyede olacağı halen bilinmiyor. Yani otistik sanılan ccedil;ocuğun Lyme ccedil;ıkması henuuml;z hızlı ve kesin bir tedavi ile sağlığa kavuşmayı garanti etmiyor, ancak artık muuml;cadele edilmesi gereken bir bakterinin varlığı ve tedavinin bu bakteriyle muuml;cadele noktasında yeniden şekillenmesi gerekiyor.spanspanp p nbsp;p p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"strongBuuml;yuuml;k tehlikestrongbr Duuml;nya Sağlık Ouml;rguuml;tuuml;rsquo;nuuml;n WHO son yıllarda yayınlamış olduğu raporlara gouml;re Kuuml;resel İklim Değişimirsquo;nin kene, sivrisinek, pire, bit gibi kan emen canlıların yayılımını etkilemesi nedeniyle bu canlılardan insanlara geccedil;en hastalıklar iccedil;in yayınlanan haritalar yeniden hazırlanmak zorunda kalındı. Ouml;zellikle bunların iccedil;erisinde yer alan Lyme, duuml;nyada en hızlı artış gouml;steren hastalık konumuna gelmiştir. Lyme duuml;nyada kenelerin yaymış olduğu hastalıklar arasında birinci konumdadır.br WHOrsquo;nun verilerine gouml;re 117 uuml;lkede Lyme bulunmakta, iccedil;erisinde Tuuml;rkiyersquo;nin de bulunduğu 63 uuml;lkede ise bu hastalık endemiktir, yani yaygın şekilde bulunmaktadır. Bilimsel verilere gouml;re şu anda 26 ilimizden Lyme vakası bildirilmiştir.nbsp;br br strongYılda 25 bin hastastrongbr Biyolog gouml;zuuml;nden bu verileri incelediğimde Lymersquo;ın hemen hemen buuml;tuuml;n Tuuml;rkiye coğrafyasında yayılış gouml;steriyor olduğunu duuml;şuuml;nmekteyim. Merkezi ABDrsquo;de olan Duuml;nya Yanlış Teşhisi Ouml;nleme Kuruluşursquo;nun 2010 raporuna gouml;re, Tuuml;rkiyersquo;de bulunan kene ccedil;eşitliliği, coğrafik konumu, yuuml;zouml;lccedil;uuml;muuml;, nuuml;fusu ve ekolojik ouml;zellikleri dikkate alındığında istatistiksel olarak her yıl 25 bin 328 kişinin Lyme hastalığına yakalanması beklenmektedir. Duuml;nyada da Lyme hastalığı guuml;n geccedil;tikccedil;e daha buuml;yuuml;k bir sorun haline gelmektedir.br Amerikarsquo;da her yıl 200 bin Avruparsquo;da ise 100 bin kişiye Lyme hastalığına sebep olan ldquo;Borrelia sp.rdquo; bakterisi geccedil;mekt.br 1992 yılında ABDrsquo;de sadece 15 bin civarı ccedil;ocukta otizm gouml;ruuml;luuml;rken, guuml;nuuml;muuml;zde bu rakam 750 bin seviyesine ulaşmıştır. Otizmin son 20 yılda bu seviyede artması duuml;nyada en hızlı artan hastalık olan Lyme hastalığıyla ilişkisinin ciddi olarak sorgulanmasına neden olmuştur.br Tuuml;rkiyersquo;de ise guuml;nuuml;muuml;zde otistik sayısı 500 bine ulaştı. Otizm hakkındaki son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar ve yayınlarda otizm hastalarının ciddi bir oranının anneden aldıkları Lyme bakterisini taşıdıkları ve bazılarının antibiyotiklere olumlu cevap verdiği gouml;ruuml;lmuuml;ştuuml;r. Pediatrik Lyme uzmanı olan Charles Ray Jones 10 binin uuml;zerinde Lyme hastası ccedil;ocuğu tedavi ettiğini ve bu ccedil;ocukların buuml;yuuml;k bir kısmının otizm grubu hastalıklardan muzdarip olduğunu belirtmiştir.br br strongBakteri otizme yol accedil;ıyorstrongbr Yurt dışında değişik bouml;lgelerde yapılan araştırmalar, bu bouml;lgelerde yaşayan otizm tanısı almış ccedil;ocukların yuuml;zde 20 ile yuuml;zde 50rsquo;sinin aslında Lyme hastası olduğunu ortaya koymuştur. Uuml;lkemizin de Lyme hastalığına endemik bir uuml;lke olduğu ve Lyme hastalığının hep gouml;z ardı edildiği gerccedil;eği duuml;şuuml;nuuml;lduuml;ğuuml;nde, otistizm teşhisi konmuş ccedil;ocukların azımsanmayacak bir oranda Lyme hastası olma olasılığı ortadadır.br Duuml;nyada Lyme hastalığının yoğun olduğu coğrafi bouml;lgelerin aynı zamanda otizmin de en yoğun olduğu bouml;lgeler olması son araştırmalar ışığında hiccedil; de şaşırtıcı değildir. Şaşırtıcı olan otizmin oldukccedil;a yaygın olduğu uuml;lkemizde bu ihtimalin hep gouml;z ardı edilmesi ve Lyme hastalığı konusunda yıllardır yaptığım uyarılara rağmen kimsenin harekete geccedil;memiş olmasıdır.br Otizmin sebebi uzun zamandır araştırılıyor, ancak birccedil;ok şuuml;pheli olmasına rağmen kesin sebep bulunamamış durumda. İşin ilginccedil; yanı Lyme hastalığının doğal seyrinde tuuml;m bu şuuml;pheliler aleyhine kanıt bırakıyor olmasıdır. Ouml;rneğin ağır metal kirliliği ve toksin maddelerin vuuml;cutta birikmesi ile otizm arasındaki ilişki uzun zamandır sorgulanıyor.br br strongHamilelere uyarıstrongbr Ccedil;ocuk sahibi olmayı duuml;şuuml;nenler mutlaka Lyme testi yaptırmalı. Pediatrik Lyme uzmanı olan Charles Ray Jones, Lyme hastalığı taşıyan 66 anne adayını tedavi etmiş ve sonuccedil;ta ccedil;ocuklar sağlıklı şekilde duuml;nyaya gelmişler. Tedavi edilmeyen anne adayları ile ilgili ccedil;alışmalarda ise hamilelik suuml;recinin sıkıntılı olduğu, zor gebelik ve duuml;şuuml;k ihtimalinin oldukccedil;a yuuml;ksek olduğu ve doğan ccedil;ocukların yuuml;ksek oranda otistik ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu rahatsızlıklarına sahip olduğu gouml;ruuml;lmuuml;ştuuml;r.spanspanp p br span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"strongBARBAROS Ccedil;ETİNstrongspanspanp p nbsp;p

MAİL GRUBUMUZA ŞİMDİ KATILIN