Atipik Otizm Regresif Otizm Uyaran Eksikliği Dil & Konuşma Bozukluğu Aile Danışmanlığı
Prof.Dr.Ahmet AYDIN ve OTİZM
p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"strongProf Dr. Ahmet Aydın İle Otizm Uuml;zerine:strongspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"2013 CDC raporuna gouml;re; Otizm, yaklaşık 50 doğumda 1 ccedil;ocuğu etkileyen ouml;nemli bir sorun.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Guuml;nuuml;muuml;zde Otizm tanısı alan ccedil;ocukların sayısı, diyabet, kanser ve AIDS teşhisi alan ccedil;ocukların toplamından bile daha fazla.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Ancak henuuml;z kesin bir ccedil;are bulunabilmiş değil. Resmi otizm tedavisi sınırlı olsa da bazı ouml;ncuuml; araştırmacı bilim adamları ve doktorlar aracılığı ile kısmen ya da oldukccedil;a ileri seviyede iyileşmelerin yolu accedil;ıldı denilebilir.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Birccedil;ok anne, diğer anneler veya medya vasıtası ile duydukları otizm diyet ve takviyelerini yıllardır takip etmeye ccedil;alışıyorlardı. Bu konuda tuuml;rkccedil;e kaynak eksikliği yaşandığını da biyomedikal tedavileri takip edenler yakından bilirler.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"ldquo; Otizme Ccedil;ouml;zuuml;m var ldquo; Otizme metabolik, ccedil;evresel faktouml;rler ve beslenme accedil;ısından yaklaşan ve Tuuml;rk tıp doktorları tarafından kaleme alınan ilk kitap olma ouml;zelliğini taşıyor.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Her ne kadar kitabın adı ve kapak sunumu sırasında kullanılan cuuml;mleler tartışma yaratsa da ailelerin yanlış bilgilerle uygulama yapmalarının ouml;nuuml;, bu kitapla kesilmiş olacak diye duuml;şuuml;nuuml;yorum.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Hatırladığım kadarı ile Taş Devri Diyeti adlı kitabınız da kamuoyunda epey ses getirmişti ve etkileri hala da devam etmekte. Yine tartışma yaratacak bir kitaba imza attınız.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Kitabınızda ayrıntılı olarak otizmin biyomedikal youml;nuuml;nuuml; irdelediğiniz iccedil;in ldquo; neler yapmalıyız, hangi ilaccedil;, vitamin ya da besin destekleri yararlı ldquo; gibi sorular sormayacağım. Onları merak edenler nasıl olsa kitabı alıp okuyacaklardır.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"strongOtizme ccedil;ouml;zuuml;m varstrongspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Kitabın adı neden Otizme Ccedil;ouml;zuuml;m var Sizce fazla iddialı bir isim olmamış mı, bu isim sizin fikriniz miydi yoksa yayıncınızın mıspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Evet, biraz iddialı bir başlık. Aslında kitabın ismi lsquo;Otizmin Biyomedikal Tedavisirsquo; idi, ama yayıncılar bouml;yle bir ismi ouml;nerdiler. Ben de bouml;yle bir başlığın dikkati daha ccedil;ok ccedil;ekeceğini duuml;şuuml;nerek kabul ettim.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Tabii ki kitabın iccedil;inde de gouml;ruuml;lduuml;ğuuml; gibi biz, her ccedil;ocukta bir mucize olur demiyoruz. Ama davranış tedavileri ile kombine edildiğinde biyomedikal tedavilerle hastaların belirgin ilerleme kaydedeceklerini ve hatta hepsi olmasa bile birccedil;ok ccedil;ocuğun erken teşhis ve tedavi ile tamamen iyileşmesinin bile muuml;mkuuml;n olabileceğini vurgulamaktayız.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Peki, yaklaşık 10 yıldır otizm uuml;zerine ccedil;alışmalar yaptınız, yuuml;zlerce hatta binlerce ccedil;ocuk tedavi ettiniz. Konuya yabancı kişiler iccedil;in kısaca ouml;zetlemek gerekirse otizm neden hızla artıyor, bazı hekimlerimizin souml;ylediği gibi gerccedil;ekten tanı kriterleri gelişti de ondan mı bu artışspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Tabii ki klasik nouml;ropsikiatrlar da 50-60 yıl gibi oldukccedil;a kısa bir zaman diliminde genetik bir hastalık sıklığının bu kadar artmaması gerektiğini biliyorlar. Ama yine de genetik teoriden vazgeccedil;miyorlar. Ccedil;uuml;nkuuml; onların birccedil;oğu otizm sıklığının yıllar iccedil;inde artmadığını sadece tanı kriterlerinin değiştiğini ya da hekimler ve aileler bu konunun uuml;zerine ccedil;ok duuml;ştuuml;ğuuml; iccedil;in otistik ccedil;ocuk sayısının artmış gibi gouml;ruuml;nduuml;ğuuml;nuuml; iddia ediyorlar.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"strongAcaba bu iddia ne kadar doğrudurstrongspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Bu durumu daha iyi aydınlatmak iccedil;in Mark R. Blaxill isimli bir bilim adamı 1960-2004 yılları arasında elliden fazla otizmde sıklık ccedil;alışmasının toplu analizini yapmıştır 1.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Bu analiz, otizmdeki artışta tanı kriterlerinin değişmesinin fazla bir payının olmadığını gouml;stermektedir.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Blaxillrsquo;in yaptığı ccedil;ok ayrıntılı incelemeye gouml;re;spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Yetmişli yıllarda ABDrsquo;de 310,000rsquo;in altında olan otizm sıklığı,spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Doksanlı yıllarda 30100,000rsquo;in uuml;zerine ccedil;ıkmıştır.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"yani 20 yıllık zaman diliminde en az on kat artmıştır. Otizm spektrumu tuuml;muuml; ile dikkate alındığında aynı zaman diliminde 5-1010,000 olan sıklık 50-8010,000rsquo;e yuuml;kselmiştir.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"ABDrsquo;de yayınlanan Ulusal Sağlık İstatistik raporuna gouml;re;spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"2007de 1:86 olan otizm sıklığıspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"2012rsquo;de 1:50rsquo;ye yuuml;kselmiştir 2.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"1. Blaxill MR. Whatrsquo;sGoing On TheQuestion of Time Trends in Autism. Public Health Rep. 2004; 1196: 536ndash;551.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"2. http:www.cdc.govnchsdatanhsrnhsr065.pdfspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Hocam, son yıllarda giderek artan otizmi neye bağlıyorsunuzspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Başlıklar halinde vermek gerekirse;spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Antibiyotik kullanılmasının artmasıspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Metal iccedil;eren aşıların ve metal iccedil;ermeyen ama ccedil;ok sayıda canlı viruuml;suuml;n bir arada bulunduğu aşıların Kızamık-Kızamıkccedil;ık-Kabakulak-MMR gibi kullanılmasındaki artış.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Ekilebilir toprakların fakirleşerek sebze ve meyvelerdeki vitamin ve mineral iccedil;eriğinin duuml;şmesi.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Omega-3 tuuml;ketiminin azalmasıspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Probiyotiklerden zengin gıdaların tuuml;ketiminin azalmasıspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Rafine gıdaların aşırı tuuml;ketilmesispanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Sezaryen doğumların aşırı artmasıspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Yeteri kadar guuml;neşlenilmemesi D vitamini yetersizliğispanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Ağır metal, radyasyon, elektromanyetik dalgalar, hava kirliliği, ilaccedil; ve toksinlere fazla maruz kalınılması.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Uuml;lkemizde Otizm konusu daha ccedil;ok nouml;rologların ve psikiatrların ccedil;alışma alanı diye bilinir. Kitabın diğer yazarı Dr Cem Kınacı otizmli bir ccedil;ocuk babası ve bu nedenle bu konulara eğilmiş bir hekim. Bildiğim kadarı ile sizin ailenizde bouml;ylesi bir deneyiminiz de yok. Peki, otizmle yollarınız nasıl kesiştispanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Yaklaşık on yıl ouml;nce bir grup otizmli ebeveyn Cerrahpaşa tıp fakuuml;ltesindeki odama geldiler. Her tuuml;rluuml; kronik hastalıkla beslenmenin ilişkisi uuml;zerine yazılar yazıyorsunuz, niccedil;in hiccedil; otizmle ilgili bir yazınız yok diye bana sitem ettiler. Bizler lsquo;otizmin tedavisi yokturrsquo; diyen klasik psikiatrlardan uuml;midi kestik. Bu yuuml;zden lsquo;denize duuml;şen yılana sarılırrsquo; misali internetten takip ettiğimiz biyomedikal tedavilere umut bağladık; birccedil;ok vitamin, mineral ve amino asit takviyelerine başladık.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Ama bize yol gouml;steren hiccedil;bir doktor yok. Bu takviyeler ccedil;ocuğumuza zarar verir mi vermez mi, bunu bir beslenme ve metabolizma profesouml;ruuml; olarak en iyi siz bilirsiniz, ne olur bize yardımcı olun dediler.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Aslında biyomedikal tedaviler hakkında bazı duyumlarım olmuştu ama konuya hiccedil; vakıf değildim. Ebeveynlerin umutsuz durumu beni ccedil;ok etkiledi ve hemen konu ile ilgili geniş araştırmalar yaptım.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Hasta yakınları size daha ccedil;ok hangi kanalla geliyorlar Başka hekimler mi youml;nlendiriyor, yoksa aileler kendi araştırmaları neticesinde mi sizi buluyorlarspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Aileler genellikle kendi araştırmaları neticesinde beni buluyorlar. Zaman zaman hekimler de hastaları youml;nlendirebiliyorlar. Ama şimdiye kadar hiccedil;bir ccedil;ocuk nouml;roloğu ya da psikiatristinden bouml;yle bir youml;nlendirme olmadı.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Hastalarınız arasında otizm teşhisi almadan, sadece metabolik sorunları nedeni ile size başvurup, sonradan otizm tanısı alan ccedil;ocuklar var mıspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Otizm tablosuna yol accedil;an birccedil;ok metabolik hastalık vardır. Fanot;kat bunlardan ccedil;ouml;lyak hastalığı 1:200, fenilketonuuml;ri 1:4000, frajil X sendronot;mu 1:2000 ve Down sendromu 1:600 haricindekiler daha nadir gouml;ruuml;luuml;r.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Bu tabloda gouml;ruuml;len hastalıkların ccedil;oğu doğumda ya da doğumdan sonraki ilk aylarda klinik belirtilerini gouml;sterir. Hacirc;lbuki birccedil;ok otizmli ccedil;ocuk genellikle 6 aydan sonra ama 3 yaşından ouml;nce belirti vermeye başlarlar.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Yani başlangıccedil;ta ccedil;ocuğun ruhsal ve motor gelişimi tuuml;muuml;yle normal iken kazandığı ouml;zelliklenot;ri yavaş yavaş kaybeder. Regresif otizm denilen ve buuml;yuuml;k ccedil;oğunlukta gouml;ruuml;len otizmin bu tipi genellikle tedaviye daha iyi cevap verir.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Yapılan ccedil;eşitli araştırmalarda otizmli ccedil;ocukların 2.7 ile 10rsquo;unda kalıtnot;sal bir metabolik hastalık saptanmıştır. Bu konu ile ilgili olarak kliniğimizin metabolizma bouml;luuml;muuml;nde bir araştırma yapmaya başladık.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Peki hocam, bir ccedil;ocuğun diyetinin otizm ya da diğer otizm spektrum bozuklukları uuml;zerinde gerccedil;ekten bir etkisi olabilir mispanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Aslında her kronik hastalığın beslenmeyle ilişkisi var, otizmde bu ilişki daha da guuml;ccedil;luuml;.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Ama bazı diyet uygulayan aileler, ccedil;ocuklarında herhangi bir değişiklik gouml;zleyemeyebiliyorlar. Bunun sizce nasıl bir anlamı olabilirspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Otistik ccedil;ocukların tedavisinde ilk yapılması gereken şey kazeinsiz-gluuml;tensiz bir diyettir. Bu ccedil;ocukların en az uuml;ccedil;te ikisinde kazeinsiz-gluuml;tensiz diyet etkilidir.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Gluuml;tene unlu gıdalar ya da kazeine suuml;t ve suuml;tten yapılan gıdalar aşırı duuml;şkuuml;n ve ağrı eşiği yuuml;ksek olan ccedil;ocuklarda bu oran daha da yuuml;ksektir.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Gluuml;tene ya da kazeine aşırı duuml;şkuuml;n olmayan ve ağrı eşiği duuml;şuuml;k ccedil;ocuklar ise diyetten az etkilenirler ya da hiccedil; etkilenmezler.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Otizmli bireylerin birccedil;oğunda gluuml;tenli buğday unundan yapılmış veveya kazeinli suuml;tten yapılmış gıdalara aşırı bir duuml;şkuuml;nluuml;k vardır. Sindirilmeden kana geccedil;en kazeinomorfin ve gluuml;tenomorfin bileşikleri kuuml;ccedil;uuml;k ccedil;apta bir morfin bağımlılığına yol accedil;abilir. Takdir edersiniz ki kronik morfin zehirlenmesinin beyin fonksiyonları uuml;zerine birccedil;ok olumsuz etkisi var.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Oğlum nedeni ile Otizmrsquo;in eğitim youml;ntemlerinin olmazsa olmazımız olduğunu bilmekle beraber biyomedikal youml;nuuml; ile de yakından ilgili bir anneyim. Nutrigenomikle ilgili okuduğum kaynaklardan anladığım kadarı ile her besin desteği ya da ilaccedil;, her ccedil;ocuğa aynı oranda fayda sağlayamıyor ya da bazen geri tepebiliyor. Mesela sarmısağı hepimiz iyi biliriz ama bazı insanlarda fazla kullanım sakıncalı bile olabiliyor. Bu konuda bize kısaca ne ouml;nerirsinizspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Evet haklısınız. Her besin desteği ya da ilaccedil;, her ccedil;ocuğa aynı oranda fayda sağlayamıyor ya da bazen geri tepebiliyor. Bu nedenle birccedil;ok ortak prensipler olmasına rağmen her otizmli ccedil;ocuğun ayrı bir birey olduğunu duuml;şuuml;nerek, biyomedikal tedavileri de o ccedil;ocuğa ouml;zguuml; bir şekilde yapmalıyız.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Bazı nuuml;trigenetik testler gen polimorfizmleri ile bunlar gouml;sterilebilir ama bireysel farklılıkların olduğunu da unutmamalıyız. Bu testler beslenme tedavisinde yol gouml;sterici olabilir.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Gelelim en tartışmalı konumuz; Aşılar ve Otizmspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Aşılarla ilgili duuml;şuuml;ncelerinizi daha ouml;nceki rouml;portajlarınızdan biliyorum. Ancak aşılar ile otizm arasındaki ilişkiyi gouml;steren bir ccedil;alışma yayınlayan Dr. Andrew Wakefield ile ilgili geccedil;tiğimiz yıllarda succedil;layıcı bazı haberler ccedil;ıktı. Yine geccedil;mişte uuml;nluuml; doktorlarımızdan biri , ldquo; Otizmin cıvası ccedil;ıktı ldquo; tarzında bir souml;ylemde bulunmuştu. Siz Dr. Wakefiled ile igili gelişmeden sonra hala aşıların otizme etkisi olduğunu duuml;şuuml;nuuml;yor musunuzspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Bu bağlamda, bazı ccedil;ocuk hekimleri, nouml;rologlar, psikiatristler ve ebeveynler bazı bilimsel ipuccedil;larını dayanarak otizmdeki bu artıştan kısmen bazı aşılarda bulanan timerosal adlı cıva ve aluuml;minyum gibi metallerin sorumlu olduğunu ileri suuml;rduuml;ler. Aynı ccedil;evreler bu artışta ağır metal iccedil;ermemesine rağmen Kızamık-Kızamıkccedil;ık-Kabakulak aşısının MMR aşısı, uuml;ccedil; canlı viruuml;s iccedil;erir da payı olduğunu iddia etmeye başladılar 1-5.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Fakat tıbbi kanaat ouml;nderlerinin buuml;yuuml;k ccedil;oğunluğu aşıdaki timerosal ve aluuml;minyumun ya da MMR aşısının otizme neden olduğu fikrinin bilimsel bir dayanağının olmadığını, bir safsata olduğunu souml;yleyerek karşıtlarını succedil;lamakta ve yuuml;z milyarlarca dolar buuml;tccedil;esi olan aşı firmalarının ouml;rtuuml;luuml; ya da accedil;ık desteği ile yapılan bazı araştırmaları gouml;stererek kendi haklılıklarını bilimsel olarak kanıtlamaya ccedil;alışmaktadırlar. Gerccedil;ekten de aşı firması destekli bazı araştırmanın sonuccedil;ları otizm tablosu ile MMR ya da timerosal iccedil;eren aşılar arasında bir bağlantı olmadığını gouml;stermektedir 6-8. Buna karşın bouml;yle bir ilişkinin varlığını gouml;steren ccedil;alışmalar da mevcuttur. Ama ana akım tıbbi ccedil;evreler, nedense bunları gouml;rmezden gelmektedirler 9.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Cıva ile otizm arasında hiccedil;bir ilişki olmadığını ileri suuml;ren firma destekli bu araştırmalardan biri Patric Ip ve arkadaşları tarafından 2004 yılında uuml;nluuml; Journal of Child Neurologyrsquo;de yayınlandı 7. Birccedil;ok otorite de bu makaleyi lsquo;aşı otizm yapmazrsquo; iddiasının sağlam kaynaklarından biri olarak gouml;sterdi.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Fakat 2007 yılında Catherine DeSoto aynı araştırmanın verilerinin istatistik ccedil;alışmasını tekrar yaptığında cıva ile otizm arasında ccedil;ok manalı bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Editouml;ruuml; bu makaleyi bir ouml;zuuml;r yazısı ile birlikte aynı dergide yayınlandı 10.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Ahmet AYDINspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"7 Temmuz 1999rsquo;da Amerika Pediatri Kurumu AAP ve Amerika Birleşik Devletleri Halk Sağlığı Servisi PHS bileşik bir toplantı yaparak kesin bir kanıt olmamasına rağmen bir ouml;nlem olarak ccedil;ok fazla gouml;nuuml;lluuml; olmasalar da tiomerosalin cıva aşılardan ccedil;ıkartılmasına karar verdiler. O tarihten itibaren ABDrsquo;de cıva kademeli olarak aşılardan ccedil;ıkartıldı bazı grip aşılarında hala vardır.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Fakat ABD ve Avrupa uuml;lkeleri bu tip aşıları niccedil;in yasaklamışlardı ABD, İngiltere ve Danimarkarsquo;da yapılan aşı firmalarının ısmarladıkları ve sonuccedil;larını tahrif ettikleri araştırmaları bilimsel dayanak olarak ileri suuml;ren uuml;lkemizin kanaat erbapları, lsquo;cıva otizme yol accedil;abilirrsquo; diyenleri halk sağlığını tehlikeye atan aşı duuml;şmanları ilan edip succedil;ladılar. Peki, bu uuml;retici uuml;lkeler, ucuz bir koruyucu olmasına rağmen kendi uuml;lkelerinde sattıkları aşılardan cıvayı niye ccedil;ıkartmışlardıspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Timerosal şu anda bazı grip aşıları hariccedil; buuml;tuuml;n aşılardan ccedil;ıkartılmaya başlanmıştır.Neyse ki T.C Sağlık Bakanlığı, artık iccedil;erisinde timerosal olmayan aşıları ithal edeceğini 2007 yılı iccedil;erisinde duyurdu ve buuml;yuuml;k ouml;lccedil;uuml;de aşılardaki cıva ccedil;ıkartıldı.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Peki, timerosalin zararlı olmadığını iddia eden otoriteler ouml;zeleştirilerini yapıp, daha ouml;nce cıvanın tehlikeli olduğunu souml;yleyen ve aşı duuml;şmanı olarak ilan ettikleri hekimlerden ouml;zuuml;r dileyerek lsquo;evet siz haklıymışsınız, biz yanlış yapmışızrsquo; dediler mispanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Ne gezer; iftira ettikleri bizim gibi hekimlerden ouml;zuuml;r dilememişlerdir. Tabii ki bu durumda aşı kartellerini uuml;rkuuml;tmemek adına sessiz kalma haklarını korumuşlardır. Ccedil;uuml;nkuuml; şeriatın kestiği parmak acımazspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Belki tek sebebi ağır metal birikimleri olmayabilir ama katkısı olduğu da bana gouml;re yadsınamaz. Ayrıca Sağlık Bakanlığının 2005 yılındaki Tuuml;rkiye Kamu Sağlık Araştırma Programırsquo;nda ldquo;Cıva ile nouml;ropatilerin ve Otizmlsquo;in ilişkisini bilimsel ccedil;alışmalar ortaya ccedil;ıkarmıştırrdquo; accedil;ıklaması da ortada iken, bu kadar ccedil;ocukta yuuml;kluuml; miktarlarda bulunmaları tesaduuml;f olabilir mi sizce Ccedil;evresel kirleticilerin etkisi mi, aşılardaki toksik metallerin katkısı mı daha etken sizcespanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Otistik ccedil;ocukların ouml;nemli bir bouml;luuml;muuml;nde kan ve doku cıva duuml;zeyleri yuuml;ksektir. Ama her otistik ccedil;ocukta cıva yuuml;ksek değildir. Yani cıva otizmin ouml;nemli bir nedenidir ama tek nedeni değildir. Kurşun, aluuml;minyum gibi ağır metallerin yanında suuml;tteki kazein, buğdaydaki gluuml;ten, tarım ilaccedil;ları, bouml;cek ilaccedil;ları ya da ccedil;ok sayıda başka toksin de otizme yol accedil;abilmektedir. Uuml;lkemizde en ccedil;ok gouml;ruuml;len ağır metal accedil;ık ara kurşun olup, cıva ikinci sırada gelmektedir.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Aşılar sadece ağır metal accedil;ısından mı etkiliyor ccedil;ocukları, bağışıklık durumları ile de ilgisi var mıAyrıca, aşılarda timerosal dışında hangi katkı maddeleri bulunurspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"strongOuml;nce aşıların hangi maddeleri iccedil;erdiğine bakalım;strongspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Etilen glikol: Antifrizde bulunan bir toksindir. Antifriz ccedil;ocuk gelişimini bozabilir ve kısırlığa ve asidoza neden olabilir.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Fenol: Dezenfektan bir boyadır.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Formaldehit: Kanser yapan bir kimyasaldır.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Aluuml;minyum: Aşıda antikor cevabını arttırmak iccedil;in kullanılır; Alzheimer, epilepsi, otizm ve kansere neden olabilir.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Neomisin ve streptomisin: Antibiyotik olarak kullanılır. Bazı insanlarda alerjiye yol acar. Grip aşısı ayrıca yumurta alerjisi olan kişilerde nadir de olsa kurdeşen ve anaflaksi şoku gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilir.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Kızamık-kızamıkccedil;ık-kabakulak aşısı timerosal iccedil;ermese de otizme neden olabilir. Bunun temel nedeni otizme eğilimi olan ccedil;ocuğun bağışıklık sisteminde olan yetersizlik halidir.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Normalde bağırsaktaki faydalı mikroplar probiyotikler Th1 adı verilen bağışıklık huuml;crelerinin yolunu uyarır. Bu yolun uyarılması mantarlar ve viruuml;slerin vuuml;cuttan uzaklaştırılmasını sağlar.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Sezaryen doğum, anne suuml;tuuml;nuuml;n kullanılmaması, doğal olmayan katkılı gıdaların aşırı tuuml;ketilmesi, ekşimeyen yoğurtların ve kaymak bağlamayan pastouml;rize ya da UHT teknolojisiyle uuml;retilmiş suuml;tlerin tuuml;ketilmesi, geleneksel fermente gıdaların kefir, yoğurt, turşu, sirke vb az tuuml;ketilmesi ve sık antibiyotik kullanılması bağırsaktaki faydalı mikrop duuml;zenini buuml;yuuml;k ouml;lccedil;uuml;de alt uuml;st eder.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Bu sırada Th2 yolu ise aşırı uyarılır; sonuccedil;ta bağırsak geccedil;irgenliği artar, bazı maddeler bağırsaktan kana sindirilmeden geccedil;er. Vuuml;cut tarafından duuml;şman olarak algılanan bu maddeler bağışıklık sistemi tarafından tahrip edilir. Bu sırada sağlam dokular da bundan zarar gouml;ruuml;r. Astım, egzama, tiroidit ve ccedil;eşitli otoimmuuml;n hastalıklar oluşur.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Th1 yolunun yetersiz uyarılması halinde vuuml;cut mantarlar ve viruuml;sler ile gereği gibi muuml;cadele edemez. Bu nedenle Kızamık-kızamıkccedil;ık-kabakulak aşısındaki 3 canlı viruuml;s ile birden baş edemez. Yine aynı nedenden dolayı otistik ccedil;ocuklarda mantar enfeksiyonları ve alerjik hastalıklar sıktır.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Bu nedenle kızamık aşısı tek olarak yapılmalıdır. Kızamıkccedil;ık ve kabakulak hastalıkları hafif geccedil;irildiği iccedil;in bu hastalıklara karşı aşılanma gerekmez. Ama maalesef piyasada artık kızamık aşısı tek olarak bulunmamaktadır.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Aşılarla ilgili geccedil;mişte eleştirdiğiniz konular oldu. Aşıların tehlikelerinden bahsederken bebeklerin hatta halk sağlığı ve gelecek nesiller adına endişeleri olan bir kesim de var. Bu konuda neler souml;yleyeceksiniz Siz aşı yapılmasın mı diyorsunuz, yoksa aşılamanın daha hafif bir programı olsun, aşı iccedil;erikleri toksik metallerden arındırılsın mı diyorsunuzspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Elbette aşı yapmalıyız ama bunu yaparken de ccedil;ocuklarımızı riske etmemeliyiz.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Devletin zorunlu tuttuğu aşıların dışında aşı yaptırmayınız.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Kızamık aşısı muuml;mkuuml;nse tek yapılmalıdır. Kızamıkccedil;ık ve kabakulak hastalıkları hafif geccedil;irildiği iccedil;in bu hastalıklara karşı aşılanma gerekmez.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Grip aşılarının bazıları hala timerosal iccedil;ermektedir.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Succedil;iccedil;eği, ishal rotavirus ve grip aşıları Ulusal Aşı Takvimine dahil aşılar değildir. Kişiler ouml;zel bir hastalık risk grubunda değilseler bu aşıları yaptırmak zorunda değildir.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Aşılardaki bir sorun da aşı mikroplarının patentlenme sorunudur. Biliyorsunuz ilaccedil; firmaları patentleri ile para kazanırlar. Doğal bakteri ve viruuml;slerin ise patentini alamazlar. Bu yuuml;zden genetiği değiştirilmiş mikroplarla aşı hazırlarlar. Bu aşıların uzun vadeli zararları hakkında yeteri kadar bilgi sahibi değiliz. Uuml;stelik patent nedeni ile bu aşılar iccedil;in firmalardan izin almadan da ccedil;ift-kouml;r plasebo kontrolluuml; ccedil;alışma da yapamazsınız.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Hayatın ilk 2-3 haftası iccedil;inde sağlıklı bir floranın oluşmaması bebeğin bağışıklık sistemini ciddi şekilde etkiler. Bu tip bebeklerin ouml;zellikle sezaryen ile doğanların bağışıklık sistemi standart aşılama programına uygun değildir ve ciddi sorunlara yol accedil;abilir. Halbuki sağlıklı florası olan ccedil;ocuklarda ouml;nemli bir sorun olmaz. Bu firmalar ancak kendileri ile bağlantıları olan bilim adamlarına aşı araştırması yaptırırlar.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Ccedil;ocuk hasara uğramışsa aşı bardağı taşıran son damla olur. Ccedil;ocukları aşılamadan ouml;nce bağırsak floralarını duuml;zeltmek gerekir.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Hakim tıbbi ccedil;evreler, cıva konusunda olduğu gibi bu ouml;nerilere de şiddetle tepki verecek ve bizleri yine halk duuml;şmanı olarak ilan edeceklerdir. Ama biz cıva konusunda olduğu gibi doğru bildiklerimizi accedil;ıklamaktan korkmayacağız.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Tabii ki biz de ccedil;ocuklara hiccedil; aşı yapılmasın demiyoruz. Ama aşıların beyin uuml;zerindeki etkilerinden de ccedil;ocuklarımızı korumalıyız. Uuml;stelik aşı yapan her hekim Hipokrat yemini ettiklerine gouml;re ebeveynlere aşının muhtemel zararlarından bahsetmeleri ahlaki ve vicdani gouml;revleridir.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"1. Belli bir risk yoksa 2 yaşına kadar hiccedil; aşı yapmamak en iyisidir. Ama eğer anne Hepatit B taşıyıcısı ise bu suuml;re iccedil;inde aşısı yapılmalıdır. Ayrıca yakın ccedil;evrede boğmaca, kızamık ve ccedil;ocuk felci gibi aşıyla ouml;nlenebilen bir hastalık salgını varsa bu aşılar mutlaka iki yaşından ouml;nce yapılmalıdır.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"2. Timerosal ve aluuml;minyum aşılardan ccedil;ıkarılmalıdır. Aşılara adjuvan olarak daha az zararlı kalsiyum fosfat kullanılabilir .spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"3. Her aşı tek yapılmalı ve aralarında en az 3 aylık bir suuml;re olmalıdır.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"strongBize gouml;re sadece şu aşılar yapılmalıdır;strongspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"a. Boğmaca aselluuml;lerspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"b. Difterispanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"c. Tetanosspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"d. Ccedil;ocuk felci Salk aşısıspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"e. Hepatit Bspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"f. Kızamık tek aşı olarakspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"g. Veremspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Otizmli ccedil;ocuklarda ortak metabolik ve diğer biyolojik veriler nelerdir, aileler neye dikkat etmelilerspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Ortak sorunların başlıcaları şunlar;spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Mide-Bağırsak sorunlarıspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Bağırsaklardaki faydalızararlı bakterilerin dengesizliğispanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Başta suuml;t proteini ve buğday proteinleri olmak uuml;zere ccedil;eşitli besin entoleranslarıspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Vitamin, mineral ve amino asit eksikliklerispanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Yetersiz guuml;neşlenme D vitamini eksikliğispanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Ağır metal, tarım ilaccedil;ları ve diğer kimyasal ve fiziksel toksinlerin varlığıspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Hocam, Otizmrsquo;de diyet dediğimizde aileleri en ccedil;ok zorlayan şeyler neler oluyor spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Ev dışında beslenme tedavisini uygulamak ccedil;ok zor.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Piyasada satılan hazır yiyeceklerin birccedil;oğunda zararlı olabilecek katkılar var.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Gluuml;ten ve kazeinden yoksun gıdaları da bulmak zor.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Eve bağlı olan kuuml;ccedil;uuml;k yaştaki ccedil;ocuklarda beslenme tedavilerini yapmak daha kolay ve tahribata daha az uğradıkları iccedil;in tedavi başarısı da yuuml;ksek.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Hocam, son yıllarda otizm ve bağırsaklardan başlayan ve beyne kadar uzanan birccedil;ok organ ve sistemde sorunlar olduğu bilimsel kanıtları ile ispatlandı. Tavuk mu yumurtadan yoksa yumurta mı tavuktan misali genetik zayıflıklarımızı mı succedil;layacağız yoksa gereksiz kullanılan antibiyotiklerden tutun da katkılı gıdalara kadar uzanan yanlışlar zincirini mispanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Birkaccedil; istisna dışında ortada bariz bir genetik bozukluk yok. Ama olumsuz ccedil;evre şartları ve toksinler genler sağlam bile olsa onların fonksiyonlarını bozmaktadırlar.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Son olarak sizin eklemek istediğiniz bir konu var mıspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Otistik bir ccedil;ocuk annesi olmanın ouml;tesinde biyomedikal sorunlara son derece hakim olduğunuz anlaşılıyor. Sorduğunuz sorularla da beni epeyce sıkıştırdınız.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Ben son olarak madem ki otizm tablosunda genetik değil ccedil;evresel faktouml;rler ana roluuml; oynuyor, o halde bunlara karşı koruyucu tedbirler almamızın şart olduğunu duuml;şuuml;nuuml;yorum. Aksi halde otizm salgınının ouml;nuuml;ne geccedil;emeyiz. Başlıca tedbirleri kısaca sıralayacak olursak;spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Doğum ouml;ncesi tedbirlerspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Hamile kalınmadan en az 6 ay ouml;nceden itibaren anne adaylarının aşağıdaki tedbirleri alması gerekir Bu tedbirler birccedil;ok doğumsal anormalliği, prematuuml;riteyi, duuml;şuuml;k doğum tartısını ve birccedil;ok hastalığı da ouml;nleyecektir.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Varsa anne adayının dişlerindeki cıva iccedil;eren amalgam dolgu maddesinin ccedil;ıkartılmalıdır.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Cıva ve diğer ağır metalleri iccedil;eren balık ve deniz uuml;ruuml;nlerinin yenmemesi hamsi ve sardalye gibi kuuml;ccedil;uuml;k balıklar daha az ağır metal iccedil;erir.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Gebelik sırasında timerosal cıva iccedil;eren aşıların aşılarının yapılmaması gerekir. İhtiyaccedil; halinde ve tetanoz aşılarının timerosalsiz olanlarının yaptırılması Grip aşılarının bazıları timerosal iccedil;erir. Ayrıca hamilelere grip aşılarının yaptırılması gerekmez. Ccedil;uuml;nkuuml; grip sağlıklı beslenen bir gebeyi genellikle fazla etkilemez. Kaldı ki grip aşılarının koruyuculukları da oldukccedil;a kuşkuludur.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Taş devri diyetinin yapılması www.beslenmebulteni.comspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Unlu ve şekerli gıdalardan kaccedil;ınılmalıdır.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Bol taze sebze ve az şekerli meyve yenilmelidir.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Hiccedil;bir şekilde tatlandırıcı ve tatlandırıcı iccedil;eren lsquo;lightrsquo; hafif yiyecek ve iccedil;ecek tuuml;ketilmemesi gerekir.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Katkımaddesi ilave edilmiş, paketlenmiş gıdaları yenmemesi gerekir.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Yeterli balık yağı omega-3 alınması gerekir.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Ayccedil;iccedil;eği, mısır, soya, pamuk ve margarin gibi omega-6 ve trans yağ asitlerinden zengin yağları diyetinizden ccedil;ıkartın. Bunların yerine zeytinyağı ve doğal hayvani yağların tereyağı, iccedil; yağı ve kuyruk yağı yenilmesi.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Kefir, yoğurt, turşu, sirke, nar ekşisi ve boza gibi probiyotiklerden faydalı mikroplar zengin gıdalarla beslenilmesi.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Ekşimeyen yoğurtların, kaymak bağlamayan suuml;tlerin tuuml;ketilmemesi gerekir.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Pastouml;rize ve homojenize suuml;tlerden muuml;mkuuml;n olduğunca kaccedil;ınılması. UHT teknolojisi uygulanılmış olan kutu suuml;tlerinin tuuml;ketilmemesi gerekir.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Ouml;zguuml;r dolaşan hayvanların etininin ve yumurtalarının yenilmesi gerekir.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Ccedil;evresel toksinlerden uzak durulması gerekir.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"strongDoğum sonrası bebekte alınacak ek tedbirlerstrongspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Zaten zorunlu olan fenilketonuuml;ri taramasının yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi fenilketonuuml;ri de otizme yol accedil;an bir hastalıktır, yenidoğan bebeklerin topuğundan bir damla kan alarak yapılır.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; İlk altı ayı tek başına olmak uuml;zere anne suuml;tuuml;nuuml;n bir yıl ya da daha iyisi iki yıl boyunca alınmasıspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Ccedil;ocuklarda yutmayacaklarından emin oluncaya kadar florlu diş macunu ve ayrıca flor tableti verilmemesi sodyum floruuml;r toksiktir. Diş ccedil;uuml;ruuml;klerinin en ouml;nemli nedeninin unlu ve şekerli gıdalar olduğu unutulmamalıdır.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Sağlık Bakanlığının belirttiği zorunlu aşılar dışındaki aşıların yaptırılmaması.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Yeteri kadar kadar balık yağı omega-3tuuml;ketilmesi.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Ek gıdaların doğal olmasına dikkat edilmesi ve un ve şeker iccedil;eren gıdaların muuml;mkuuml;n olduğunca verilmemesispanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"bull; Bebeğin guuml;neşlendirilmesi ya da D vitamini takviyesi verilmesi guuml;nde kilo başına100 uuml;nite verilmesi guuml;venlidir.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Hocam yoğun işleriniz arasında bana vakit ayırıp, verdiğiniz son derece yararlı bilgiler iccedil;in ccedil;ok teşekkuuml;r ederim.spanspanp p nbsp;p p nbsp;p p nbsp;p p nbsp;p p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"strongReferanslar:strongspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"Serpilguuml;l Vuralspanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"1. Kawashima H, Mori T, Kashiwagi Y, Takekuma K, Hoshika A, Wakefield A. Detection and sequencing of measles virus from peripheral mononuclear cells from patients with inflammatory bowel disease and autism. Dig Dis Sci. 2000;454:723-9.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"2. Orsquo;Leary JJ. Measles virus and autism. Lancet. 2000 26;3569231:772.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"3. Singh VK, Jensen RL. Elevated levels of measles antibodies in children with autism. Pediatr Neurol. 2003;284:292-4.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"4. Wakefield AJ. MMR vaccination and autism. Lancet. 1999;11;3549182:949-50.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"5. Singh VK, Lin SX, Newell E, Nelson C. Abnormal measles-mumps-rubella antibodies and CNS autoimmunity in children with autism. J BiomedSci. 2002;94:359-64.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"6. Verstraeten T, Davis RL, DeStefano F, Lieu TA, Rhodes PH, Black SB, Shinefield H, Chen RT; Vaccine Safety Datalink Team. Safety of thimerosal-containing vaccines: a two-phased study of computerized health maintenance organization data bases. Pediatrics. 2003;1125:1039-48.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"7. Ip P, Wong V, Ho M, Lee J, Wong W. Mercury Exposure in Children With Autistic Spectrum Disorder: Case-Control Study. J Child Neurol.2004; 19: 431-434spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"8. Andrews N, Miller E, Grant A, Stowe J, Osborne V, Taylor B. Thimerosal exposure in infants and developmental disorders: a retrospective cohort study in the United Kingdom does not support a causal association. Pediatrics 2004;114:584-591.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"9. Ball LK, Ball R, Pratt RD. An assessment of thimerosal use in childhood vaccines. Pediatrics 2001;107:1147-1154.spanspanp p span style"font-size:11px;"span style"font-family:arial,helvetica,sans-serif;"10. DeSoto MC, Hitlan RT. Blood Levels of Mercury Are Related to Diagnosis of Autism: A Reanalysis of an Important Data Set.J Child Neurol, 2007; 2211: 1308-1311spanspanp p nbsp;p

MAİL GRUBUMUZA ŞİMDİ KATILIN